Jednání č. 109 dne 13. srpna 2021

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů