Jednání č. 107 dne 21. května 2021

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • č.j. 487/21
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • č.j. 489/21
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)