Jednání č. 110 dne 3. září 2021

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • č.j. 947/21
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)