Nezařazená stanoviska projednaná v roce 2021 per rollam

V roce 2021 Komise RIA projednala per rollam následující materiály:

Věcný záměr zákona o vyvlastnění

  • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
  • č.j.: 1603/20
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví