Jednání č. 122 dne 19. května 2023

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o hromadném řízení