Jednání č. 125 dne 20. října 2023

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o sociálním podniku a o změně souvisejících zákonů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
  • čj. OVA 862/23
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)