Jednání č. 1 dne 11. listopadu 2011

Pracovní komise se sešla na ustavujícím jednání, na kterém členy uvítala místopředsedkyně vlády Mgr. Karolína Peake. Na tomto jednání členové pracovní komise projednali principy a procesní pravidla fungování pracovní komise.

Zápis z jednání PK RIA č. 1 dne 11. listopadu 2011