Jednání č. 24 dne 18. února 2014

Závěry jednání Komise RIA ze dne 18. února 2014

Komise RIA projednala přehledy dopadů zpracované jednotlivými ústředními správními úřady předkládané v souvislosti s přípravou Plánu legislativních prací na zbytek roku 2014 a posoudila je z hlediska doporučení na zpracování či nezpracování RIA. 

Doporučení Komise RIA ohledně zpracování RIA bylo promítnuto do návrhu Plánu legislativních prací na zbytek roku 2014, který vláda schválila dne 12. března 2014 usnesením č. 165:

  1. Plán legislativních prací vlády na zbývajících část roku 2014
  2. Výhled legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017 
  3. Přehled implementačních prací vlády 
  4. Výhled implementačních prací vlády na rok 2014 a další léta