Jednání č. 60 dne 21. října 2016

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

​Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech