Jednání č. 72 dne 22. září 2017

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (opakované projednání v Komisi)

Návrh věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu