Jednání č. 73 dne 13. října 2017

Komise RIA projednala následující materiál:

Věcný záměr zákona o územně správním členění státu