Jednání č. 75 dne 16. února 2018

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách