Jednání č. 117 dne 5. srpna 2022

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí)

 • předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
 • č.j. 876/22
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • č.j. 877/22
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh nařízení o stanovení hodnoty vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

 • předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • č.j. 894/22
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • č.j. 908/22
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)