Jednání č. 126 dne 10. listopadu 2023

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby a o změně souvisejících zákonů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů