Jednání č. 10 dne 13. července 2012

Závěry jednání Komise RIA ze dne 13. července 2012

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích

Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samotných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Návrh zákona o směnárenské činnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů


Komise vzala na vědomí stanovisko schválené per rollam k návrhu:

Návrh zákona, který se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů