Jednání č. 85 dne 26. října 2018

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony