Nezařazená stanoviska projednaná v roce 2023 per rollam

V roce 2023 Komise RIA projednala per rollam následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

Věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony