Nezařazená stanoviska projednaná v roce 2023 per rollam

V roce 2023 Komise RIA projednala per rollam následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • č.j.: 269/23
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • č.j.: 270/23
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru

 • předkladatel: Ministerstvo vnitra
 • č.j.: 307/23
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • č.j.: 309/23
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)