Jednání č. 128 dne 12. ledna 2024

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o podpoře v bydlení

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře v bydlení

Návrh zákona o vyvlastnění

  • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
  • čj. OVA 1122/23
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vyvlastnění

  • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
  • čj. OVA 1123/23
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí