Jednání č. 128 dne 12. ledna 2024

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o podpoře v bydlení

 • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • čj. OVA 1067/23
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře v bydlení

 • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • čj. OVA 1068/23
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona o vyvlastnění

 • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • čj. OVA 1122/23
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vyvlastnění

 • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • čj. OVA 1123/23
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • čj. OVA 1175/23
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)