Vláda schválila svým usnesením č. 22 ze dne 11. ledna 2023 návrh změn Legislativních pravidel vlády, Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a Jednacího řádu vlády. Úpravy se týkají především hodnocení dopadů na rodiny (family impact assemssment – FIA), území (territorial impact assessment – TIA) a souladu navrhovaného řešení se zásadami tvorby digitálně přívětivé legislativy (digital impact assessment – DIA). Změny jsou účinné od 1. února 2023, přičemž zpracovatelé je budou muset promítnout v materiálech předložených do připomínkového řízení po 31. březnu 2023.

Legislativní pravidla vlády s vyznačením změn

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace s vyznačením změn

Jednací řád vlády s vyznačením změn