Jednání č. 69 dne 30. června 2017

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele