Jednání č. 131 dne 15. března 2024

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • čj. OVA 86/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici

 • předkladatel: Ministerstvo vnitra
 • čj. OVA 151/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona o digitální ekonomice a o změně některých souvisejících zákonů

 • předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • čj. OVA 165/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • čj. OVA 139/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo kultury
 • čj. OVA 182/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • čj. OVA 170/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)