Jednání č. 133 dne 3. května 2024

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • čj. OVA 276/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo zemědělství
 • čj. OVA 281/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • čj. OVA 308/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů

 • předkladatel: Úřad vlády ČR – Ministr pro evropské záležitosti
 • čj. OVA 309/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)