Jednání č. 2 dne 25. listopadu 2011

Na svém druhém jednání Pracovní komise projednala přehledy dopadů předložené resorty při zdůvodnění návrhů na zařazení do Plánu legislativních úkolů vlády na rok 2012.

Nově je v Plánu legislativních prací vlády pro každý legislativní úkol poznačena povinnost zpracování RIA. Cílem je oproti dosavadní praxi ukotvit proces RIA již na začátku legislativního procesu před přípravou Plánu legislativních prací vlády, a to formou zpracování přehledu dopadů právních předpisů navrhovaných na zařazení do Plánu legislativních prací vlády. Na jejich základě pracovní komise navrhla, respektive potvrdila, zda se RIA má zpracovat či nikoliv. Obecné závěry a doporučení pracovní komise k předloženým přehledům dopadů jsou součástí přiloženého zápisu.

Zápis z jednání PK RIA č. 2 dne 25. listopadu 2011