Jednání č. 3 dne 16. prosince 2011

Jednání pracovní komise proběhlo formou metodického semináře, který byl zaměřen zejména na představení procesu a metodiky RIA. Vedoucí oddělení RIA Mgr. Zuzana Rusňáková představila hlavní procesní změny vyplývající z nových Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace a předseda komise Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. představil prezentaci k metodice RIA spolu s příklady dobré praxe.

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace v r. 2011