Jednání č. 46 dne 4. prosince 2015

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlení osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let

Návrh vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Návrh vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

Návrh zákona celní řád a Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu