Jednání č. 58 dne 26. srpna 2016

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákonakterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

​Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

​Návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb

​Věcný záměr zákona o sociálním podnikání 

​Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)


Materiál projednaný per rollam:

Návrh zákona, o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů