Jednání č. 68 dne 7. dubna 2017

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů