Jednání č. 76 dne 9. března 2018

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony