Jednání č. 77 dne 23. března 2018

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů