Jednání č. 83 dne 24. srpna 2018

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů