Jednání č. 87 dne 7. prosince 2018

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů