Jednání č. 95 dne 9. srpna 2019

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrh zákona o odpadech