Jednání č. 127 dne 1. prosince 2023

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona o sociálním podniku

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním podniku

  • předkladatel: Ministerstvo vnitra
  • čj. OVA 1039/23
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)