Jednání č. 130 dne 23. února 2024

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon)

 • předkladatel: Ministerstvo vnitra
 • čj. OVA 52/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti

 • předkladatel: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • čj. OVA 68/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti

 • předkladatel: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • čj. OVA 69/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • čj. OVA 81/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí (zákon o digitálních financích)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti