Jednání č. 134 dne 24. května 2024

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • předkladatel: Ministerstvo kultury
  • čj. OVA 358/24
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • předkladatel: Ministerstvo financí
  • čj. OVA 367/24
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)