Jednání č. 135 dne 14. června 2024

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím

 • předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti
 • čj. OVA 376/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků, o požadavcích na některé výrobky a o změně některých souvisejících zákonů

 • předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • čj. OVA 384/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zřízením a fungováním jednotného evropského přístupového místa

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • čj. OVA 424/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • čj. OVA 386/24
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)