Jednání č. 59 dne 16. září 2016

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.