Jednání č. 62 dne 25. listopadu 2016

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti)

Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů

Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání