Jednání č. 100 dne 22. listopadu 2019

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

Po skončení části jednání věnované posouzení návrhů právních předpisů následovala bilanční schůzka při příležitosti 100. jednání mezi členy Komise RIA a zástupci Oddělení pro koordinaci procesu RIA z Úřadu vlády ČR.