Jednání č. 89 dne 1. února 2019

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o lobbování

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování 

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním