Jednání č. 132 dne 12. dubna 2024

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí

  • předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti
  • čj. OVA 199/24
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  • předkladatel: Ministerstvo kultury
  • čj. OVA 240/24
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů

  • předkladatel: Ministerstvo financí
  • čj. OVA 246/24
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)