Jednání č. 4 dne 13. ledna 2012

Závěry jednání Komise RIA ze dne 13. ledna 2012

Komise RIA projednala následující materiály:

Věcný záměr právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic

Návrh, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Návrh věcného záměru o vysokých školách

Návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům