Jednání č. 28 dne 13. června 2014

Závěry jednání Komise RIA ze dne 13. června 2014

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatřeních společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství a o změně nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů