Jednání č. 5 dne 10. února 2012

Závěry jednání Komise RIA ze dne 10. února 2012

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/ 2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/ 2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/ 2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů