Jednání č. 97 dne 20. září 2019

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony