Dopady na rodinu mají svou metodiku

Dopady na rodinu mají svou metodiku

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo Metodiku hodnocení dopadů na rodiny, která ve třech krocích vysvětluje, jak posuzovat efekty nových legislativních a nelegislativních úprav na různé typy rodin a jejich životní situace. Doporučující metodika...

Přezkum účinnosti regulace od 2025 nově

Přezkum účinnosti regulace od 2025 nově

Přezkum účinnosti právních předpisů bude mít od roku 2025 v České republice novou, jednotnou podobu. Zavedení takzvané ex post RIA, která je přirozeným završením stávajícího systému hodnocení dopadů regulace (RIA), schválila vláda na jednání 14. června 2023. U velké...

Nový předseda a člen Komise RIA

Nový předseda a člen Komise RIA

Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání 28. 7. 2022 jmenovala s účinností od 1. srpna 2022 do funkce předsedy Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) Mgr. et Mgr. Marka Havrdu, MA, MPA, Ph.D. Jedná se o dlouholetého a velmi zkušeného...

Zesnula profesorka Jiřina Jílková

Zesnula profesorka Jiřina Jílková

Dne 21. 6. 2022 náhle skonala prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – předsedkyně Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády ČR. Paní profesorka spojila svůj akademický život s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde působila v...

Plán legislativních prací na rok 2022 schválen

Plán legislativních prací na rok 2022 schválen

Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 byl schválen vládou usnesením č. 332 ze dne 27. dubna 2022. Ten vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády a Výhledu legislativních prací vlády na léta 2020 až 2023 a...

Plán vyhlášek na rok 2022 schválen

Plán vyhlášek na rok 2022 schválen

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2022 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek...