Nový předseda a člen Komise RIA

Nový předseda a člen Komise RIA

Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání 28. 7. 2022 jmenovala s účinností od 1. srpna 2022 do funkce předsedy Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) Mgr. et Mgr. Marka Havrdu, MA, MPA, Ph.D. Jedná...
Zesnula profesorka Jiřina Jílková

Zesnula profesorka Jiřina Jílková

Dne 21. 6. 2022 náhle skonala prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – předsedkyně Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády ČR. Paní profesorka spojila svůj akademický život s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad...
Plán legislativních prací na rok 2022 schválen

Plán legislativních prací na rok 2022 schválen

Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 byl schválen vládou usnesením č. 332 ze dne 27. dubna 2022. Ten vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády a Výhledu legislativních...
Plán vyhlášek na rok 2022 schválen

Plán vyhlášek na rok 2022 schválen

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2022 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů...
PF 2022

PF 2022

V období celoroční rekapitulace Vám děkujeme za dosavadní spolupráci a projevenou důvěru a přejeme úspěšný start do nového roku 2022.