PF 2022

PF 2022

V období celoroční rekapitulace Vám děkujeme za dosavadní spolupráci a projevenou důvěru a přejeme úspěšný start do nového roku 2022.
OECD publikovala Výhled regulatorní politiky 2021

OECD publikovala Výhled regulatorní politiky 2021

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) publikovala v pořadí již třetí vydání Výhledu regulatorní politiky, který mapuje úsilí členských zemí o zlepšení kvality regulace a přispívá ke sdílení osvědčených příkladů dobré praxe...